Siltumenerģijas izmaksas


Degviela Mērvienība Cena/ mērv., € kWst/ mērv. η Faktiskas 1 kWst izmaksas, €
Malka m3 22.12 1540 78% 0.018
Kokskaidu granulas tona 126.71 4160 85% 0.036
Dabasgāze (SolvisMax gāzes katls) m3 0.3988 9.3 109% 0.039
Siltumsūknis, siltas grīdas kWst 0.1655 1 400% 0.041
Dabasgāze (kondensācijas katls) m3 0.3988 9.3 92% 0.047
Siltumsūknis, radiatori kWst 0.1655 1 300% 0.055
Šķidrais kurināmais litrs 0.6300 11.6 92% 0.059
Dabasgāze (parastais katls) litrs 0.3988 9.3 70% 0.061
Elektrība (jonu katls, konvektori) kWst 0.1655 1 99% 0.167
Saules enerģija kWst 0.00 1 → 0