Energosertifikācija

Ēkas energosertifikāts Pieaugot energoresursu cenām, arvien vairāk un vairāk palielināsies cena par apkures, elektrības un ūdens piegādi. Tāpēc nopietns arguments īpašuma pirkšanas/pārdošanas/izīrēšanas gadījumā kļūs ēkas energoefektivitātes sertifikāts un ēkas energoefektivitātes rādītāji. Neapšaubāmi par ēku, ar noregulētu un efektīvu apkures sistēmu, būs gatavi maksāt vairāk cilvēki, jo nekustamā īpašuma iegāde ir ilglaicīga investīcija. 13.01.2009. tika pieņemti ēku energoefektivitātes likuma Ministru Kabineta noteikumi, kuri nosaka prasības ēku energosertificēšanas procedūrai.

Ēkas energosertifikāts

Ēkas energosertifikāts – dokuments, kurā norādīta ēkas energoefektivitāte (faktiski daļēji tiek iekļauti energoaudita dati). Ēkas energosertifikātā tiek ietverti rādītāji, pēc kuriem patērētāji var salīdzināt un novērtēt ēkas energoefektivitāti. Sertifikātam pievieno ieteikumus, kuros novērtēta energoefektivitāti uzlabojošu pasākumu rentabilitāte. Ēkas energosertifikāts vai pagaidu energosertifikāts nepieciešams attiecīgo ēku pārdodot, izīrējot vai iznomājot.
Veicot ēkas energosertifikāciju, energoauditors papildus novērtē efektivitātes un jaudas samērojamību apkures katliem, kuru nominālā jauda ir lielāka par 20 kilovatiem, un gaisa kondicionēšanas sistēmām, kuru nominālā jauda ir lielāka par 12 kilovatiem.
Ņemot vērā ēku energoefektivitātes direktīvas prasību ieviešanas nosacījumus, sākot ar 2010./2011.gadu ēkas energosertifikāts potenciāli var kļūt par obligātu dokumentu (neatkarīgi no ēkas nodošanas ekspluatācijā gada) pārdošanas, izīrēšanas vai iznomāšanas.

Mūsu klienti

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde Pepija
Rīgas 2.slimnīca
VAS Latvijas dzelzceļš
Saldus Tehnikums
Rigas Dizaina skola
Babītes novada pašvaldība
Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde
Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde